Ana Sayfa Ekonomi 6 Kasım 2020 6 Görüntüleme

Yapılandırmada kapsam genişledi

Evvelki akşam AK Parti’nin önergesiyle teklife eklenen düzenlemeye nazaran, tarım kredi kooperatiflerine borcu olan çiftçiler ile kredi kullanan orman köylüleri de yapılandırmadan yararlanacak. Bu borçlar için evvelden açılmış olan dava ve icra takipleri de, borçlunun düzenleme kararlarından yararlanmak üzere müracaatta bulunması halinde sonlandırılacak. Lakin bu durumda, mahkeme ve icra masrafları ile vekalet fiyatı birinci taksit fiyatı ile birlikte ödenecek. Yapılandırmadan yararlanacak borçlar birinci taksit 2021 Kasım ayından başlamak üzere 5 eşit taksitte ödenecek.

Belediyelerin tasarrufuna bırakılan taşınmaz kiralamaları ve irtifak hakkı tesisinden kaynaklanan alacaklar ile büyükşehir belediyeleri ile bağlı kuruluşlarının Devlet Su İşleri’ne (DSİ) olan borçları da yapılandırma kapsamına alındı. Bu düzenlemeden yararlanacak belediyelerin, yasanın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş borçlarının en az dörtte birini en geç bir ay içinde DSİ’ye ödemeleri gerekecek. Bu durumda, yapılandırılan borçlar için açılan davalar ve yapılan icra takipleri de bizatihi sona erecek.

YAPILANDIRMA UNSURLARI GEÇTİ

Teklifin gelir ve kurumlar vergileri ile KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları ile Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçlarının yapılandırılmasına ait hususları de Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. Borcunu peşin ödemek isteyenlere indirim sağlanacak. Vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme artırımları; trafik, seçim, nüfus para cezaları; Karayolu Taşıma Kanunu’na nazaran kesilen para cezaları; kara yollarından yöntemsiz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları üzere tüm idari para cezaları yapılandırma kapsamında olacak.

Tahsil katkı kredisi ve tahsil kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı hissesi da yapılandırılabilecek. Yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yıl sonuna kadar başvurmaları gerekecek ve en fazla 18 taksitte bu borçlar ödenebilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. Birinci taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. Birinci taksit ödemesi, Ocak 2021’de gerçekleştirilecek.

Hürriyet

iletişim : live:.cid.e85adaa203246898

en iyi casino siteleri en iyi casino siteleri slot siteleri beylikdüzü escort kocaeli escort bursa escort
hack forum gaziantep escort gaziantep escort bedava hesaplar