Ana Sayfa Gündem 28 Ekim 2020 4 Görüntüleme

Eğitimde 2021 yılı hedefleri belirlendi

Resmi Gazete’nin yinelenmiş sayısında yayımlanan 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında Ulusal Eğitim Bakanlığı (MEB), gelecek yıl yeni uygulamaları hayata geçirecek. Programa nazaran, bakanlıkça erken çocukluk eğitimi kapsamında, 3 bin dezavantajlı ailenin çocuklarına, 31 farklı eğitimi içeren gereciyle günlük eğitim takviminin olduğu ‘Benim Oyun Sandığım’ seti dağıtılacak. Setin uygulaması, okulöncesi öğretmeninin sistemli izleme kıymetlendirme ziyaretleriyle takip edilecek. Yabancı asıllı çocukların ağır olduğu dezavantajlı yerleşim yerlerindeki 108 okulöncesi eğitim kurumuna donatım, kırtasiye ve malzeme takviyesi sağlanacak. Bu kurumlardaki öğretmenlere ve yerleşim yerlerindeki velilere yönelik eğitimler düzenlenecek. 2021 Temel Eğitim İmal Programında vilayet, ilçe ve mahalle bazında derslik gereksinimleri belirlenerek yatırımlar oluşturulacak. Tüm eğitim kademelerinde okullaşma ve tamamlama oranları artırılacak, devamsızlık oranları azaltılacak. Yaşanan pandemi süreci ve gelişecek yeni durumlara nazaran, öğrenci devamı takip edilerek devamsızlık raporu hazırlanacak.

EĞİTİMDE KALİTE GARANTİ SİSTEMİ OLUŞTURULACAK
1000 Okul Düzgünleştirme Projesi kapsamında belirlenen okulların kurumsal kapasitelerinin artırılması, öğrencilerin şahsî gelişim, toplumsal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler yoluyla desteklenerek proje kapsamındaki okullarda devamsızlık, sınıf tekrarı, eğitimi terk ve disiplin cezası oranlarının azaltılması sağlanacak. Öğrencilerin akademik muvaffakiyet, bilimsel, toplumsal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetler ile ulusal, manevi, ahlaki, insani ve kültürel pahaları benimseyen ve koruyan bireyler olarak yetiştirilmesi hedefiyle Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) Takviye Programı uygulanacak. Eğitimde kalite garanti sistemi oluşturulacak. Okullarda daha sağlıklı ve inançlı ortamlarda eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi, sıhhat ve güvenlik kültürünün geliştirilmesine katkı sunulması, ulusal ve memleketler arası idare sistemlerinin yaygınlaştırılması ve belgelendirilmesi için çalışmalar yapılacak. 

‘HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR OKUL MODELİ’ TASARLANACAK
Eğitim yapıları teknolojiye ve etrafa uyumlu, inançlı, ekonomik, estetik, erişilebilir, standartları ve kalitesi yüksek bir mimaride tasarlanacak. Okul binaları için yedi yeni tip proje hazırlanacak. Okul mimarisi fikir projeleri geliştirilecek. ‘Herkes İçin Erişilebilir Okul Modeli’ tasarlanacak. Tarihi altı okul binasının örnek muhafaza çalışmaları yürütülecek. Eğitim yapılarının iç yer dizaynları hazırlanacak. Afet riski taşıyan 1500 eğitim binasının güçlendirme çalışması yapılacak. Eğitim binalarının büyük bakım-onarım faaliyetlerini kapsayan iyileştirme çalışmaları yapılacak. Eğitim binalarında güç verimliliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Afet riski taşıyan okul binaları için tekrar üretim faaliyetleri yürütülecek. 100 özel eğitim sınıfı dersliği, 100 takviye eğitim odası, 100 uygulama konutu, 100 meslek edinme atölyesi yapılacak. BİLSEM’lerdeki atölye alanları çeşitlendirilecek ve mevcut atölyeler standart hale getirilecek. Konut imkânlarının kısıtlı olduğu bölgelerde, öğretmenlerin barınma muhtaçlıklarını karşılayacak konut yatırımlarına devam edilecek, 100 öğretmen konutu yapılacak. Hayat uzunluğu öğrenme kapsamında, erken çocukluk eğitimi ve aile eğitimine yönelik kurs programları geliştirme çalışmaları yapılacak. Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere ve ailelerine yönelik kurs programları çeşitlendirilecek ve güncellenecek. Mesleksel ve Teknik Eğitim Kurumları Kalite Teminatı Yönergesi kapsamında yer alan okulların tamamında öz kıymetlendirme çalışması yapılacak, 500 okulun dış değerlendirmesi tamamlanacak. Öğretim programları esnek, modüler ve uygulamalı yapıya kavuşturulacak. Tüm eğitim kademelerinde öğrencilerin matematik ve Türkçe yeterlilikleri artırılacak. Türkçe ve matematik derslerinden temel seviyedeki kazanımları kâfi seviyede edinemeyen üçüncü sınıf öğrencilerine ilkokullarda yetiştirme programı kapsamında eğitim verilecek.

DERS ÇİZELGELERİ YİNE YAPILANDIRILACAK
Temel eğitim ve ortaöğretim kademesinde ders çizelgeleri yine yapılandırılacak. Mesleksel Eğitim Merkezi kapsamında eğitim verilen alan ve kısımların, haftalık ders çizelgesi güncellenecek. Eğitim Bilişim Ağı (EBA) portalının içeriği öğretim programlarıyla uyumlu hale getirilerek zenginleştirilecek ve portalın faal kullanımı yaygınlaştırılacak. EBA’nın faal kullanımının sağlanması hedefiyle sisteme eklenen ders dayanak malzemelerinin ve uygulamaların sayısı arttırılacak. EBA üzerinde varlıklı dijital içerik arşivinin oluşturulması maksadıyla alan ve kollarda yer alan derslere ilişkin görüntü içerikleri üretilecek.

23 BİN ETKİLEŞİMLİ TAHTA ALIM İHALESİ YAPILACAK
Teknolojiye erişimin sağlanması maksadıyla okullara ağ altyapısı ve etkileşimli tahta kurulacak. 7 bin 400 okulun ağ altyapı işletme ve bakım-onarım süreçlerinin tamamlanması sağlanacak, 3 bin 500 okulun ağ altyapısı heyetimi tamamlanacak. 2 bin 500 okula GSM üzerinden internet erişimi sağlanacak, 700 okula uyduyla internet hizmeti sağlanması süreçlerine devam edilecek. 23 bin etkileşimli tahta alım ihalesi yapılarak suramı gerçekleştirilecek. Öğrenme ortamlarının fiziki altyapısı, öğretim programı ve gereç zenginliği, öz bakım marifetleri, bütünleştirme uygulamaları ve rehberlik hizmetlerinin standartları yükseltilecek. 4, 8 ve 10’uncu sınıf seviyelerindeki öğrencilerin üst seviye zihinsel hünerleri ve kendileri hakkındaki görüşleri, öğrenme biçimleri, okul ortamları ve aileleri ile ilgili bilgileri Akademik Hünerlerin İzlenmesi ve Kıymetlendirilmesi (ABİDE) araştırması kapsamında belirlenecek. Ölçme kıymetlendirme merkezleri aracılığıyla, farklı sınıf seviyelerinde öğrenci muvaffakiyet izleme araştırmalarıyla toplanan bilgilerin, öğrencilerin akademik durumunu iyileştirmek için alınacak önlemlere kaynaklık etmesi sağlanacak.

BAYAN ÜNİVERSİTESİNİN AKADEMİK ÜNİTELERİNİN OLUŞTURULMASI ÇALIŞMALARI BAŞLATILACAK
Japonya’daki bayan üniversiteleri incelenerek, bir rapor hazırlanacak. Kız öğrencilerin Türkiye’de farklı derecelerde yükseköğretime iştirakleri pahalandırılacak, sorun bulunan alanlar saptanacak ve buna yönelik tahlil teklifleri geliştirilecek. Kurulması planlanan bayan üniversitesinin akademik ünitelerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar başlatılacak. Yükseköğretimde, meslek icra yetkisi veren hukuk, sıhhat ve mühendislik alanlarının taban muvaffakiyet puan kuralı artırılacak ve bu uygulamanın kapsamı genişletilecek. Dijital teknolojilerin avantajları kullanılarak faal mezun izleme sisteminin tüm üniversitelerde oluşturulması çalışmalarına başlanacak. ‘Study in Turkey’ markası altında hizmet veren internet sitesi tekrar tasarlanarak etkileşimli bir yapıya kavuşturulacak. Yükseköğretim sistemindeki nitelikli memleketler arası öğrenci sayısını artırmak için kabul ve müracaat kriterleri konusunda çalışma yapılacak. Yabancı asıllı nitelikli öğretim elemanı sayısının arttırılması maksadıyla yükseköğretim kurumlarının çekim merkezi haline getirilmesi sağlanacak, araştırma altyapıları güçlendirilecek. Üniversitelerde yabancı lisanda eğitim veren yeni programlar açılacak. Milletlerarası öğrenciler için ayrılan barınma kapasitesi artırılacak. Memleketler arası öğrenci ve akademisyenlerin değişim programlarından en üst seviyede yararlanması maksadıyla işbirlikleri geliştirilecek.

Hürriyet

İlginizi çekebilir

Ah şimdi kampüste olsam

Ah şimdi kampüste olsam

iletişim : live:.cid.e85adaa203246898

en iyi casino siteleri en iyi casino siteleri slot siteleri beylikdüzü escort kocaeli escort bursa escort
hack forum gaziantep escort gaziantep escort bedava hesaplar