Ana Sayfa Gündem 20 Ekim 2020 7 Görüntüleme

Cumhurbaşkanı İbn Haldun Külliyesi’ni açtı

Açılışa katılan Şeyhülislam Allahşükür Paşazade ve Katar’dan Sani Bin Hamad El-Saniye de şükranlarını sunan Erdoğan, üniversitenin banisinin 1996’da kurucuları ortasında yer aldığı İstanbul Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’nın nüvesini oluşturduğu Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) olduğunu söyledi. Erdoğan, TÜRGEV’in okulöncesinden üniversiteye, yurttan bursa kadar geniş bir yelpazede yurtdışına kadar uzanan hizmetleriyle eğitim ve öğretim alanında ülkeye en değerli marka olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:
“Sadaka-i cariye vasfındaki bu hizmetlerin ifasına dayanak olan herkesin, her hayır sahibinin ortaya çıkan manevi hasıladan istifade edeceğine inanıyorum. Resmi açılışını yapmak üzere bir ortaya gelinen İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi hem gerisindeki felsefi birikim hem mimarisi hem donanımıyla iftihar verici bir eser. Öğrencilerin derslerinde ve ders dışı faaliyetlerinde muhtaçlık duyacağı yapıtları barındıran külliye Mimar Sinan’dan alınan ilhamla örnek bir eser olarak bedene getirildi. Üniversitenin nitelikli eğitim ve öğretim takımıyla lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin bu hoş atmosferde ülkede toplumsal bilimler alanında yeni bir periyodun kapılarını açacağına inanıyorum. Birkaç yıl sonra üniversitenin içi, dışı ve etrafı de yemyeşil ağaçlık bir alan haline de gelecek. Faaliyete başlamasının üzerinden çok kısa bir mühlet geçmesine karşın üniversite, bu misyona layık olduğunun işaretlerini şimdiden veriyor. Bu vesileyle kuruluşundan külliyesinin inşasını kadar üniversitenin gelişip büyümesine katkı yapan herkese teşekkür ediyorum.

İbn Haldun, tarihçiliği, siyaset bilimciliği, devlet adamlığı, filozofluğu yanında dünyada sosyoloji ilminin kurucusu olarak kabul ediliyor. Kendisi bunu ümran ilmi olarak tanım ediyor. Hayatı Tunus, Cezayir, Fas, Endülüs, Mısır üzere coğrafyalarda ilimle, yöneticilikle geçen İbn Haldun bu deneyimlerini Mukaddime ismiyle bildiğimiz yapıtında insanlığın istifadesine sundu. Bu büyük alim insanlığa en büyük katkısı olan ümran ilminin gayesini, daha evvel olup olan daha sonra olacakların anlaşılması çabası biçiminde tanımlıyor. Esasen bu çerçeve İbn Haldun Üniversitesi’nin üzerine inşa edildiği kıymetleri de özetliyor. Bu yaklaşımın değerini günlük hayatımızda sıklıkla görüyoruz. Yaşadığımız her hadise geçmişi anlamadan geleceği kavramanın mümkün olmadığını bize tekrar tekrar hatırlatıyor. Sıkıntıya siyasi ve ekonomik taraflarını bir kenara bırakarak yalnızca ilmi istikametiyle bakacak olursak, mesela Batı dünyası tıptan sosyolojiye kadar pek çok alanda ilhamını bizim köklerimizden aldı. Buna karşılık biz kendi köklerimizi büsbütün unutarak yahut dışlayarak onun türevlerini temel kabul etmek suretiyle iki asırdır kendimize yol ve istikamet bulmaya çalışıyoruz. Bir öbür sözle fikri bir buhranın içinde çırpınıyoruz. Halbuki siyasi bağımsızlığın da ekonomik bağımsızlığın da temelinde fikri bağımsızlık yatar. Osmanlı’dan Cumhuriyete ülkemizin bu süreçte yaşadığı tartışmaların merkezinde daima geleceğimizi nerede arayacağımız sorusu yatmıştır.

Rönesans’ın akabinde fikri ve teknolojik olarak atak yapan Batı dünyasının hak ve adalet tanımadan süratle yükselen baskın gücü, bu sorunun sağlıklı bir biçimde tartışılmasına imkân vermedi. Sonuçta, ülke ve millet olarak kendimizi denetimsiz bir Batılılaşma fırtınasının içinde bulduk. Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür jenerasyonlar yetiştirmek için çıkılan yolun en sığından, en bayağısından, en çarpığından bir Batı taklitçiliğine dönüşmüş olması, Cumhuriyetimizin en büyük kaybı. Her devirde elbette bu fikri sancıyı yaşayan, tartışmayı ve arayışı sürdürmeye çalışan dava insanları çıktı. Ancak bunların sesi ve üretimi devlet gücünü de gerisine alan kayıtsız koşulsuz Batıcılığı savunan zihniyetin faşist dayatmaları karşısında yetersiz kaldı. Türkiye’nin siyasi, ekonomik ve askeri olarak tekrar kendine inancını kazandığı şu son devir bu tıp tartışmalar, arayışların, uğraşların daha adil kurallarda yürümesine de imkân veriyor. Türkiye bir fikri tartışma zenginliğini kendisi, dostları ve tüm insanlık için güzel bir inkişafla neticelendirecek. Hükümet olmak ile muktedir olmak, muktedir olmak ile iktidar olmak ortasındaki fark herkesçe iyi biliniyor. Tıpkı formda gerçek iktidarın, fikri iktidar olduğunu da çok iyi biliyoruz. Tek tek bireylerden başlayarak toplumun tamamına ve oradan da insanlığa uzanan fikri iktidar yolu hakikaten sıkıntı ve zahmetli bir süreç. Şahsen bu hususta kendimi biraz mahzun hissediyorum. Samimi bir muhasebeyle geçtiğimiz 18 yılda her alanda tarihi yapıtlara ve hizmetlere imza attığımızı fakat eğitim ve öğretimde, kültürde dilek ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadığımızı düşünüyorum. Bunu savlı söylüyorum bugün Batı’nın üniversitelerinde bizim ulaştığımız bu kemiyete onlar ulaşamadılar. Bunun yanında hele hele orta öğretimde hiç mi hiç ulaşamadılar. Biz bunları aştık. Artık burada keyfiyet üzerindeki süreci bizim hızlandırmamız gerekiyor. Eğitim-öğretim görüyorlar lakin birden fazla alanda hepimizi mutmain edecek seviyede yetişmiş insan gücüne sahip değiliz. Genç bir nüfusa sahibiz hamdolsun lakin medeniyet tasavvurumuzu layıkıyla hayata geçiremiyoruz. Medyamız en çağdaş altyapıya sahip fakat bizim sesimizi ve nefesimizi yansıtmıyor. İlimde, sanatta, kültürde daima benzeri sorunlarla karşı karşıyayız. En haklı olduğumuz bahislerde bile dünyaya kendimizi anlatamıyoruz. İşte bunun için de fikri iktidarımızı hala tesis edemediğimiz kanaatindeyim. Hiç kimsenin bu fikri iktidar arayışından rahatsız olmaması gerekir. Bu arayışın sona ermemesi bir ülkenin ve toplumun felaketi demektir. Tam aksine bu arayışa herkesin takviye vermesini, katkı sağlamasını bilhassa bekliyoruz.

TAKLİTÇİLİK MEVCUDUN AKABİNDE GİTMEK DEMEKTİR
Fikri iktidarı siyasi takımların değil ilim, sanat ve hikmet insanları inşa edecek. Siyasi takımlar lakin onlara muhtaçlıkları olan tabanı hazırlar. Münasebetiyle bu mevzudaki sorumluluğun bir kısmı bize aitse kıymetli bir kısmı da ilim ve fikir adamlarımıza ilişkin. 1000 yıl evvelki ilim ve hikmet büyükleri, dünyadaki tüm bilgileri, teorileri, karşı tezleri bilen, bunların hepsinin üzerine çıkarak kendi fikri üretimini yapan beşerler oldu. Bugün de muhtaçlığımız olan işte bu anlayış. Bir biçimde önüne konan çerçevenin körü körüne fanatikliğini yapanın kendine de ülkesine de medeniyetine de hayrı olmaz. Taklitçilik mevcudun akabinde gitmek demek. Halbuki bize lazım olan ilhamını gelenekten alan yenilikçiliktir. Elbette dünyanın bilimde, teknolojide, kültürde, sanatta geldiği yeri toptan reddedecek, görmezden gelecek kadar gerçeklerden kopuk değiliz. İrtibat mecralarının böylesine geliştiği tüm dünyanın adeta küçük bir köy kararını kazandığı günümüzde diğer türlü hareket etmenin mümkün olmadığını da çok iyi biliyoruz. Günlük hayatımızda arabası bırakıp atı ulaşım vasıtası haline getirmek üzere bir fikrimiz olağan ki yok. Bilgisayarın getirdiği kolaylıkları bir kenara bırakıp taşa, tahtaya, parşömene yazarak konvansiyonel tekniklerle işlerimizi yürütmek üzere bir saplantımız da bulunmuyor. Bu cins hayattan ve fıtrattan kopuk niyetler peşinden koşanlara baktığımızda gayret ettikleri sistemin tam da merkezinde yer aldıklarını görüyoruz. Bizim sıkıntımız ve arayışımız diğer. Dünyadaki hakim fikri anlayışın ve fiili sistemin yalnızca akabinde giderek, kendimize çok daha ileri bir medeniyet inşa edemeyeceğimize inanıyoruz.

FİKRİ ALANDA DA ÜRETİCİ OLMANIN ÇABASI İÇİNDEYİZ
Geçmiş ve mevcut tüm medeniyetler birikimini kullanarak, hepsinin ötesine geçmenin çabası, kararlılığı ve üretkenliği içinde olmak gerekiyor. Tek vazgeçilmezimiz inancımızın naslarıdır. Onun dışındaki her şeyi geleceği kucaklayacak formda yine yorumlamak, tekrar üretmek mümkün. Bir öbür sözle ne insanlığın milletimizin ve inancımızın binlerce yıllık birikimine sırtımızı döneceğiz ne de çağdaş dünyanın sunduğu imkânları reddedeceğiz. Her ikisini birden kıymetlendirerek inancımızın mutlak hakikatlerinden aldığımız güçle çok daha büyük amaçlar peşinde koşacağız. Esasen insanoğlu kimi vakit iyi istikamette, kimi vakit makus istikamette kendisini daima yenileyen bir varlık. Bunun içinde daima yeni peygamberlerle Hakk’a davet edilmiş yeni ilim, fikir, gönül insanlarıyla kalbi ve dünyası yoğrulmuştur. Kendimizi mevcut kaidelere hapsederek fikri tüketicilikten öteye geçemeyiz. Biz her alanda olduğu üzere fikri alanda da üretici olmanın çabası içindeyiz. Geleceğe bırakacağımız en değerli mirasın fikri bakımdan üretken, nitelikli insan olduğu inancıyla bu doğrultuda var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Türkiye, kuru kuruya Batıcılık saplantısı yanında, tekrar birebir kaynağın eseri pek çok sapkın ideoloji ve akımın zehrine de maruz kalmış bir ülke. Fikri iktidarımızı kökü ve ruhu prestijiyle bize ilişkin olmayan bir medeniyete kaptırmamızın sebebi, bu sapkın akımların önlerinin şuurlu bir halde açılmasıdır. Fütüvvet ehli bir jenerasyon yerine amorf bir kuşak yetiştirme uğraşı, ülkemize ve milletimize epeyce değerliye mal oldu. Geçmişten bugüne yaşadığımız birçok acıların, döktüğümüz birçok gözyaşlarının, çektiğimiz birçok kahırların gerisinde, jenerasyonlar boyunca maruz kaldığımız bu fikri istila gerçeği var. Yapılması gereken kendi medeniyet birikimi ve amaçlara uygun jenerasyonlar yetiştirmek. Türkiye’nin 2053 Vizyonu’nun ana fikrini bu husus oluşturmalı. Ülkemizin geçmişten bugüne eğitim öğretim sistemi, çocuklarımıza yalnızca maddi bilgi yükleme üzerine şurası. Her okul düzeyinde öğretime yük verilirken, eğitim kısmı ihmal edildi. Bilhassa medyanın tesiriyle aile dahil klasik eğitim öğretim yapılarının gücü azalırken, yerine daha iyisi konulamadı. Evlatlarımızın zihin ve gönül dünyalarındaki boşluk da Batı merkezli tanınan kültür eserleriyle yahut sapkın akımların hezeyanlarıyla dolduruldu. Bunun için önümüzdeki periyotta önceliğimizi aileden başlayarak eğitim öğretim hayatları boyunca evlatlarımızı hakkıyla yetiştirmek olarak değiştirmemiz kural. Bu değişim sıradan bir müfredat tadilatının ötesinde topyekun bir eğitim öğretim ıslahatını gerektiriyor.

Okulöncesinde ve ilkokulda tek muhtaçlığımız olan, pahalarını iyi bilen, inancına, kültürüne, tarihine, lisanına sahip çıkan, ailesine ve toplumuna karşı sorumluluklarını özümsemiş beşerler yetiştirmek. Başka konular için tasa etmemize gerek yok. Zira evlatlarımızın başka bilgilere sahip olabilmeleri için, önlerinde yeteri kadar uzun bir eğitim öğretim hayatı var. Ortaokul periyodunu çocuklarımızın zihni ve fiziki kabiliyetlerini keşfetmeye, onları geleceğe, gerçek alanlarda hazırlamaya yönelik bir anlayışla şekillendirmeliyiz. Lise periyodunu artık ruhu zenginlemiş, kendini tanımış, yapabileceklerini bilen gençlerimizin somut alanlara yönelecekleri bir eğitim öğretim süreci olarak tasarlamalıyız. Yükseköğretimi ise önlisansından lisansına, yüksek lisansından doktorasına kadar her safhasıyla milletimizin fikri iktidarının üretim merkezleri haline dönüştürmeliyiz. Bunu başardığımızda, tıpkı geçmişte yaptığımız üzere, kendimizle birlikte tüm insanlık için aydınlık bir geleceğin kapısını açmış olacağımızdan ben kuşku duymuyorum. İbn Haldun Üniversitesi’ni bu hayali ete kemiğe büründürmenin birinci ve kıymetli adımlarından biri olarak görüyorum. Üniversitenin kurulmasından bugünlere gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Açılışını yaptığımız külliyemizin inşasında mimar ve mühendisleri ile müteahhit firmasıyla gerçekten bizlere hem tarihimizi hem bugünümüzü hem geleceğimizi işaret eden bir eser ortaya çıkardılar. Ondan ötürü kendilerini tebrik ediyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merasime katılan yabancı konuklara da “Ülkemize güzel geldiniz” diyerek, hem öğrencilere hem de öğretim üyelerine güzel bir eğitim öğretim yılı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının akabinde kurdele keserek külliyenin açılışını gerçekleştirirken, “Kurdeleyi keseceğiz, lakin bugünün anısına bu makaslar, kestiğimiz kurdeleyle birlikte hatıra olarak kalacak” dedi.

‘GENÇLERİ BİZE EMANET OLARAK GÖRÜYORUZ’
İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Lideri Prof. Dr. İrfan Gündüz, açılış merasiminde, İHÜ’nün yeni jenerasyon bir üniversite olduğunu lisana belirterek şunları söyledi:
“Değişerek gelişmeyi, gelişerek değişmeyi hedefleyen, köklerinden kopmadan geçmişe de yaslanarak, bugüne basarak ve geleceğe bakarak itimatla yürüyen yeni bir kuşak üniversite. Gençleri bize emanet olarak görüyor, onları hem Türkiye’yi, toplumsal hayatımızı hem de dış dünyayı değiştirebilecek formasyonla donatmak için çaba gösteriyoruz. Toplumsal değişimin dinamiği kişisel değişimden geçiyor. Yıldız gençleri alıp onları geleceğin medeniyetini inşa edecek, yeni bir medeniyet tasavvuruyla yola çıkacak birikim ve hayata hazırlamamız lazım. Bu yüzden çırpınıyoruz, uğraş gösteriyoruz.”

‘YENİ MASTER VE DOKTORA PROGRAMLARI AÇARAK DİKEY BÜYÜMEYİ PLANLIYORUZ’
İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, üniversitenin özgün bir mimariye sahip külliyesiyle özgün akademik vizyonuyla eşik atlama noktasında olduğunu belirtti. Prof. Dr. Şentürk, şöyle devam etti:
“Öğrencilerimizin, ülkemizin ve Batı’nın kültür sömürgesi haline gelmiş tüm milletlerin fikri bağımsızlığını kazanmasını maksat olarak benimsedi. Fikri bağımsızlık mefkuremizi gerçekleştirebilmek için mukayeseli eğitim uyguluyoruz ve öğrencilerimize hem Batı’yı hem doğuyu hem çağdaşlığı hem klasiği birlikte öğretmeye çalışıyoruz. Bu gayeyle tüm kısımlardan öğrencilerimizin Türkçeyi, Arapçayı ve İngilizceyi öğrenmelerini mezuniyet koşulu olarak benimsedik. Bir öğrencinin hayatta memnun ve başarılı olabilmesi için akademik eğitimin yanında kesinlikle ahlak ve karakter eğitimi de gerekiyor. Maksadımız, öğrencilerimizin şu anda tüm dünyada hakim olan ve bireyin özerkliğine dayalı, seküler liberal etik anlayışı yerine kendi tarihimizden ve medeniyetimizden tevarüs ettiğimiz, şahsi çıkarını değil, topluma hizmeti önceleyen fedakarlığa dayalı bir karakterle mezun olmaları. Üniversitede öğrencilerin yüzde 30’unu oluşturacak formda 80 ülkeden memleketler arası öğrenci bulunuyor. İbn Haldun Üniversitesi şu anda Türkiye’nin en yüksek oranda milletlerarası öğrenciye sahip üniversitesi. Üniversitemiz, Türkiye’nin en yüksek oranda lisansüstü, master ve doktora öğrencisine sahiptir. İleride yeni master ve doktora programları açarak dikey büyümeyi planlıyoruz.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A KÜLLİYENİN ANAHTARI ARMAĞAN EDİLDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Prof. Dr. İrfan Gündüz tarafından ikram olarak ‘külliyenin anahtarı’ takdim edildi. Prof. Dr. Recep Şentürk tarafından Allahşükür Paşazade’ye, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Lider Vekili Bilal Erdoğan tarafından da Katar’ı temsilen merasimde bulunan Sani Bin Sabah El-Sani’ye ikram verdi. Merasimde İbn Haldun Üniversitesi ile Katar Üniversitesi ortasında işbirliği protokolü de imzalandı.

Külliyenin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Diyanet İşleri Lideri Ali Erbaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kafkas Müslümanları Yönetimi Lideri Allahşükür Paşazade, Prof. Dr. İrfan Gündüz ve Prof. Dr. Recep Şentürk’ün kurdele kısmıyla yapıldı.

Hürriyet

iletişim : live:.cid.e85adaa203246898

en iyi casino siteleri en iyi casino siteleri slot siteleri beylikdüzü escort kocaeli escort bursa escort
hack forum gaziantep escort gaziantep escort bedava hesaplar